خطبه نمازجمعه18/12/91با امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقاحسینی

خداوند میفرماید این سه لطف را من درحق تو انجام دادم وتومواظب باشی که ازالطاف ونعمتهای الهی بهترین بهره راببریم .

درخطبه اول پیرامون حقوق والدین مطالبی عرض میکردیم که گفتیم: پدرومادر عبد از مرگشان هم بهگردن ماحق دارند ؛20حق را نام بردیم وامروزهم چند نکته دیگر رابه خدمتتان عرض میکنم.

دوروایت ازپیامبرگرامی اسلام را برای شما نقل میکنم : پیامبر(ص) میفرماید: درخواب یکی ازامت های خودم رادیدیم که ملک الموت آمده بود که ایشان راقبض روخ کند درآن زمان نیکی به پدر ومادر آمد وآن ملک الموت برگشت واین نیکی به پدر ومادرمانع قیض روح او شد یعنی میفرماید : نیکی به پدر ومادر باعث طولانی عمر میشود.

درر وایتی دیگر باز داریم که پیامبر(ص) میفرماید: آزردن پدرومادر دنباله عمرراقطع میکند ، اگرکسی در دنیابانی وباعث این شود بین فرزند وپدر ومادر اختلاف ایجادکند،خداوندهم در روزقیامت بین او ودوستانش فاصله می اندازد. میفرماید: کسی پدرومادرش راغمگین کند وآزرده کند ، دردنیا مورد عاق پدرومادر قرار میگیرد.

ازحقوقی که بعد ازمرگ آنهابه گردن ماست این است که اگر بعد از مرگ آنها کسی از پدر ومادر خود ناراضی باشد وظیفه فرزند این است که برود پیش او و او رابا زبان ،یا باوجه اورا راضی کند .پس اگرکسی پدر ومادرش ازاو ناراضی هستند باید برود واو را راضی کند. برای آنان رد مظالم بدهد . شاید درجوانی کاری کردند یا حرفی زدندیاحق کسی راضایع کردند که باید به نیت آنها رد مظالم به فقرا بدهد .

اگرپدر ومادر مجلس هفتگی یا ماهیانه از مرثیه خوانی داشتند ،احیاءکنند. مثلاًپدر ومادر هفتگی یا ماهانه درخانه خودشان مجالس اهل بیت برقرارمیکردند شماباید آنها راادامه دهید. اگرطعام سالیانه داشتند سنتهای خوب آنها رازنده نگه بداریم، اگرکارخیر ناتمامی از آنها ماند آن راتمام کنیم. خدای نکرده اگرآنها مالی راقرض کرده اند برصاحبش رد کند، بعضی ازپدرومادرها مالی راقرض میگیرند و بعدازمرگشان برخی ازفرزندانشان میگویند :این راپدرومادرم قرض کرده اند وبه من ربطی نداردوبماند آن دنیاپدرومادرم خودشان جواب دهند؛ این مال غصبی است.

مواظب باشید که به پدرومادر کسی بدنگوییم که کسی به پدرومادر ما بد بگوید؛ درجامعه کاری نکند که مردم به پدر ومادر او بدبگویندکه موردعاق قراربگیرند.

میفرمایند با مردم به نیکی رفتارنماید تا مردم پدر ومادر وی را دعا کند؛ عملی انجام دهیم با مردم ،حسن خلق داشته باشیم، کاری کنیم تامارادیدند بگویند پدرومادرش راخدا رحمت کند، پدرومادر مارادعاکنند.

روایتی دیگر دراین باب هست که خدمتتان تقدیم کنم که فرزندان باید مواظب باشند:بعضاً سوال میشود که میفرمایند: مادرزمان حیات پدرومادرمان به وظیفه مان عمل نکردیم وممکن است موردعاق قرار گرفته باشیم حالا که پدرومادر رفته اند ما برایشان خیرات کنیم که اگرمورد عاق قرار گرفته ایم بخشیده شویم یابرعکس کسی در حیات پدر ومادرش برای انها کمکی میکند ولی بعد از مرگ آنها کاری برایشان انجام نمی دهد آیا مورد عاق قرار میگیرد؟ روایتی است که امام باقر(ع) میفرماید: زمانی که پدر ومادر زنده هستند فرزندان به آنها نیکی میکنند و احترام میگذارند وقتی که آنها مردند، قرضی دارند و آنها را ادا نمیکنند، برای آنها طلب مغفرت نمیکنند و آنها را فراموش کرده اند، میفرمایند که چنین را خداوند برای او عاق قرار میدهد... اما برعکس اگر پدر و مادر زنده بودند به آنها نیکی نمیکرد و مورد عاق قرار گرفته بود وقتی پدر و مادر ما که از دنیا رفتند بدهکاری هایشان را پرداخت میکند، برای آنها طلب مغفرت میکند و خدا برای فرزند نیکی به پدر و مادر را در پرونده اش ثبت میکند.پس خدا این فرصت را هم به ما داد که اگر این دو گوهر گرانبها از میان ما رفتند بعد از مرگ آنها هم اگر در زمان حیات به وظیفه خود عمل نکردیم میتوانیم بعد از مرگشان به خودمان عمل کنیم.

 

خطبه دوم :

دراین ظهر جمعه وساعاتی که متعلق به یوسف زهرا حضرت ولی عصر (عج) است خودم وهمه شما ارادتمندان به امام زمان را دعو ت میکنم به رعایت حدود الهی ، عمل به واجبات ، ترک از معاصی ومحرمات .

بیداری بهترین وسیله برای نجات ماست که به خودمان برگردیم وسؤالاتی  را ازخودمان داشته باشیم تا کی میخواهیم در این دنیا بمانیم؟ کسانی که قبل از ما از دنیا رفتند چقدر ماندند که ما بمانیم ، چه دارا چه فقیرش ، چه ظالمش و چه مظلومش همه انسانها از این دنیا خواهند رفت چیزی از این دنیا باقی نمی ماند برای ما همه را میگذاریم ومی رویم  اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که دنیا مقدمه ای است برای فردای قیامت.

 امیر المومنین (ع) درخطبه 132 میفرماید : برای بهشت خودتان توشه ای از این دنیا بردارید ، دنیا برای شما پایدار نیست. همه ما خواهیم رفت.

سعدی این منزل ویران چه کنی جای تو نیست

رخت  بر بند که منزلگه احرار آن جاست

اما بدانید عمل ما پرونده ایست در دست ما کنار ما سایه وار ما را تعقیب می کند وبعد به ما خطاب می کنند بخوان پرونده ات را که در دنیا چه کردی ؟ نکند خدایی نکرده در آن دنیا حسرت بخوریم نکند خدایی نکرده در آن زمان پشیمان شویم که سودی ندارد.

مکن کاری که پا بر سنگت آیو

 

جهان با این فراخی تنگت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خونند

 

تو وینی نامه‌ی خود ننگت آیو

اگر میخواهیم آنجا سربلند وپیروز باشیم باید در دنیا فکرعمل خودمان باشیم خداوند به همه ما این توفیق را بدهد از دنیایی که باید گذر کنیم بهترین عمل صالح ونیک را به همراه خود ببریم.

مناسبت اول سخنان مقام معظم رهبری در طول این هفته است مخصوصاً در دیدار با اعضاء مجلس خبرگان رهبری که من دو سه جمله ازسخنان گوهربار حضرت آقا را خدمتتان تقدیم می کنم نکته ای که حضرت آقا تأکید داشتند بحث تحریم هایست که دشمن با تمام قامت بر علیه ملت عزیز وقیور ایران اسلامی دارد اجراء می کند حضرت آقا فرمودند : امید غربی ها این بود که با فشار به مردم آنها مقابل نظام قرار بگیرند اما آنچه در 22 بهمن امسال اتفاق افتاد بر خلاف آرزوهای آنها بود ، مردم ثابت کردند در مقابل این فشارها ایستاده اند وهمه آنهایی که اهل تحلیل و تجزیه و نظرسنجی بودند همه متفق القول گفتند امسال 22 بهمن مردم نسبت به سالهای قبل بیشتر شرکت کردند.

 فرمودند : رودر رو قرار دادن مردم مقابل نظام انقلاب اسلامی هدف اصلی تحریم هاست واقعیت این است کشورهایی که امروز ملت را تحت تحریم قرار داده اند خودشان گرفتار مشکلات اقتصادی به مراتب سخت تر، سنگین تر وغیر قابل حل هستند امروز خبرها را می بینید در اروپا وبعضی کشورها  چه خبر است فقر و بیکاری آنجا بیداد می کند اعتراضات مردم را شما می بینید در کشورهای اروپایی  آنها که می خواستند ما را به زانو در آورند خودشان گرفتار شدند واین بخاطر این است که دشمنان ما نظام و مردم ما را نشناختند ملت عزیز ما شعب ابی طالب زمان پیامبر را از یاد نبرده است ملت ما الگو و اسوه اش عاشورای ابا عبدالله حسین (ع) است تشنگی را تحمل می کند اما شعارش هیهات من الظله است و زیر بار ظلم وستم نخواهد رفت. نتیجه تحریم ها بازگشت به خود و جوشش از درون است .

ومن باید این را بگویم بزرگترین خدمتی که دشمن به ما می کند یکیش همین تحریم هاست باعث میشود ما خودمان را پیدا کنیم ، مغزهای ما شکوفا بشود و راههای رشد وترقی را خودمان طی کنیم ، لذا در بحث هسته ای دشمن هر کاری میکند به سطوح آمده است چون این علم بومی سازی شد یعنی اگر همه مراکز هسته ای ما را با خاک یکسان کنند باز میتوانیم این را بسازیم ، این مغز جوان ایرانی است که به این علم دست یافته است.

ونکته بعدی که حضرت آقا فرمودند بحث انتخاباتی است که در پیش رو داریم فرمودند: انتخابات در ایران یکی از بهترین ، آزاد ترین و استاندارد ترین انتخابات در دنیا است. انتخابات ما را خود مردم بر پا میکنند هیأت اجرایی که برگذار کننده انتخابات است از معتمدین و میان مردم انتخاب میشوند و انتخابات را برگذار میکنند. آزادترین انتخابات در جهان است که ما داریم آن را انجام می دهیم ونکته ای که فرمودند در انتخابات باید افرادی حضور پیدا کنند که دارای حد واندازه های لازم برای ریاست جمهوری باشند همه احساس تکلیف نکنند که بخواهند وارد میدان شوند بعضی از نام ها را در این خبرها نگاه میکنیم که اینها نمی توانند یک استان را بچرخوانند حالا اینها می آیند برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند در بحث شوراها هم همینطور بایدهم  کسانی که می آیند وهم مردم توجه کنند هر کسی یک شامی داد ، روغنی داد به مردم ، مردم سریع رأی ندهند همانطور که شما پرونده شورا را دراین چند سال در ملارد دیدید هیچ قابل دفاع نیست. البته الان ما هم یک هشدار میدهیم به کسانی که میخواهند بیایند برای منافع خودشان،  برای پر کردن جیب خودشان ، کسانی که میخواهند اینجا یک قدرتی پیدا کنند وهم به هیأت های نظارت واجرایی که میخواهند اینها را تأیید صلاحیت بکنند اگر افرادی را انتخاب کنند که هیچ صلاحیت دینی وشرعی و شایستگی کار را نداشته باشند ما پشت همین تریبون نام آنها را خواهیم آورد. مثل دوره های قبل نشود متأسفانه نام ملارد در بسیاری از جاها به بدی آورده میشود که میگویند شورا را گرفتند بردند وچه اتفاقاتی افتاد حتماً باید در نظارت ها وانتخاب ها دقت باشد ودقیق رعایت کنند از الان باید حواسمان جمع باشد . هرکسی 200 یا 300 میلیون هزینه میکند 4 سال بیاید در شورا مگر در این شورا چه خبر است که این همه هزینه بکنند چه میخوان ببرند همه حقوق این 4 سال اینها را میگویند جمع کنی 100 میلیون نمیشود طرف 300 میلیون هزینه میکند برای تبلیغات  مطمئنن این افراد مریض هستند وپشت این قضیه چیزهای دیگری است که نمونه هایش را ما دیدیم .

لذا الان هشدار می دهم هم به کسانی که می خواهند شرکت کنند با پول قدرت بیایند و کسانی که می خواهند اینها را تأیید صلاحیت کنند حتماً مواظب باشند اگر روزی لازم باشد من اسم میبرم که چرا اینها تأیید صلاحیت شدند.

اما مناسبت بعدی22 اسفند سال روزتأسیس بنیاد شهید در سال 58 وبه دستور حضرت امام (ره) است که یاد و خاطره همه شهدا را گرامی میداریم ادب و احترام میکنیم به محضر همه  خانواده های معزز و معظم شهدا که چشم و چراغ این ملت عزیز ما هستند امروز آزادی ما ،استقلال ما، امنیت ما ، اقتدار ما را مدیون خون شهدا وایثارگری ایثارگرانمان هستیم. خیلی بد است ما میبینیم کسی مثلاً در جنگ جهانی شرکت کرده یک مدال افتخار به او می دهند هر جا میرود به او احترام می گذارند اما اینجا یک پدر شهیدی که تک فرزند یا فرزندانش را در راه اسلام از دست داده است وقتی وارد یک اداره میشود مورد بی احترامی قرار میگیرد حتماً ما باید مراقب باشیم هرچه امروز داریم همه را مدیون خون شهدا و صبر ومقاومت پدران و مادران آنها هستیم ما فراموش نمی کنیم پدرانی که امشب برای پسر خود مراسم عروسی گرفتند وصبح لباس جنگ پوشاندند وهفته بعد جنازه پسرشان را برای آنها آوردند این همه ایثار و از خود گذشتگی.

در گذشت رهبر انقلابی ونزوئلا هوگو چاوز را داشتیم که بر ملت ونزوئلا تسلیت عرض میکنیم روحیه مبارزه با استعمار را رهبر ونزوئلا داشت ومردم باید قدر این حرکت رهبرشان را بدانند وآن را همیشه زنده نگه بدارند.

 ونکته آخر اینکه آخرهای سال است و یک رسم خرافی به نام چهارشنبه سوری که متأسفانه شده یک اصل در زندگی مان و بعضاً بعضی از مسولین ما هم خطا میکنند یک جوری حمایت میکنند مثل  یک واجب شرعی که  باید حتماً صورت بگیرد  یک وقتی من گفتم در قدیم الایام مردم امکانات نداشتند در رفاه نبودند ونمی توانستند مقدمات عید را فراهم کنندچهارشنبه آخرسال  که یک روز خوش یومن بود را انتخاب میکردند تا روز عید را بیایند سار و سوت عید و شیرینی عید را می پختند ویک مراسمی بود نوع دوستی و وحدت  کمک به فقرا اما امروزه این کار که یک هدف مقدس داشت تبدیل شده به یک معضل تبدیل شد به یک مشکل برای خیلی از خانواده ها این ایام را ببینید که چه انسانها زخمی می شوند کشته می شوند اینها عبرت نیست برای خانواده ها ما انتظار داریم خانواده ها بیشتر مراقب باشند  نیروهای انتظامی و قضایی با عوامل این خراب  کاری ها به صورت جدی تر مقابله کنند. در پایان هم مجدد تأکید میکنم که در این ایام پایان سال بیشتر مراقب نظافت و حفظ سلامت خود باشید.

/ 2 نظر / 16 بازدید
Elnaz

از بازدید کم وبلاگ یا وبسایتت ناراضی هستی؟ دیگه نگران نباشید ، به گروه بزرگ فارس لینک بپیوندید و هر روز بصورت کاملا رایگان 10000بازدید کننده دریافت کنید با عضویت در سایت و فعالیت روزانه میتوانید بصورت رایگان بازدید خود را افزایش دهید. کافیه فقط یک بار امتحان کنید. توجه: بعد از اینکه در سایت عضو شدید حتما لینک خود را ارسال کنید. http://www.bia2fars.ir

بهزاد منفرد

چه پست خوبی بود به منم سر بزن اگر دوست داشتی تبادل لینک هم بکنیم