نوروز در کلام صادق آل محمد

عرض کردم:روزی است که ایرانیان آن را بزرگ میدارند و در آن برای یکدیگر هدیه می برند.
امام فرمودند:به خانه خدا در مکه سوگند که مبارکی این روز دلایلی به قدمت جهان دارد که می گویم تا بدانی...آنگاه امام دلایلی مبنی بر میمنت نوروز بیان کردند و از آن جمله فرمودند:

نوروز روزی است که :
خورشید برای نخستین بار طلوع کرده و بادها به حرکت درآمدند.

نوروز روزی است که :
خداوند از انسان پیمان گرفت که بندگی و عبودیت او را گردن گذارد.

نوروز روزی است که :
سفینه نوح (ع) پس از نشستن از طوفان بر کوه جودی "آرارات" قرار گرفت.

نوروز روزی است که :
ابراهیم خلیل (ع) بتان بتکده را درهم شکست.

نوروز روزی است که :
فرشته وحی بر پیامبر (ص) فرود آمد.

نوروز روزی است که :
علی (ع) پا بر شانه پیامبر (ص) نهاد و بتهای
کعبه را فرود آورد.

نوروز روزی است که :
پیامبر یارانش را به بیعت با علی (ع) فرمان داد.

وخلاصه نوروز روزی است که :

قائم ما در آن ظهور خواهد کرد و دجال را در زباله دانی کوفه به دار خواهد آویخت.
وهیچ نوروزی نیست مگر آنکه ما در آن روز انتظار فرج داریم زیرا این روز از روزهای ما و شیعیان ماست که ایرانیان آن را حفظ کرده اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید