خطبه های عبادی -سیاسی نماز جمعه 1391/12/4

خطبه دوم

خودم وهمه شما بندگان صالح را دعوت میکنم به تقوای الهی، عمل به خوبی ها وترک از گناه ومعاصی . خداوند این توفیق را به همه ما عنایت کند به حسنات وخلق نیکو راکسب کنیم  . انشاءالله.

ازامام باقر(ع) روایت است که دریکی ازجنگها اسیرانی اوردند پیش پیامبراسلام(ص)وایشان دستور دادند، بجزیکی آنها را به قتل برسانند، آن اسیرمتعجب شدکه چرا پیامبر(ص)این دستور را داد وفرمود: چطور درمیان آنها مراآزادکردی؟ پیامبر(ص) فرمود: جبرئیل از طرف خداوندبه من خبر دادکه دروجود توپنج خصلت است که هم خداوند این خصلت ها را دوست دارد وهم پیامبر خدا ، بخاطر این خصوصیاتی که داشتی جبرئیل از طرف خدابه من مأموریت داد که تورا آزاد کنم. درباره ناموست غیرت داری، این یکی از خصوصیات پسندیده است . درآخرین لحظات عمرپیامبر(ص)جبرئیل نازل شد برپیامبر(ص) وایشان فرمودند: آیا بعد از من خواهی آمد؟ جبرئیل گفت: یار سول الله بعد ازتو خواهم آمد وچندنعمت را میبرم. من غیرت رااز مردها میبرم. ومتاسفانه امروزه دربازارها می بینیم مردی با همسرش درحال راه رفتن است وزن به شدت خودرا آرایش کرده است ودربازارمیگردد. درادامه به آن اسیر میفرماید:« درست است که توکافری نسبت به محرمت غیرت داری ونسبت به زن وبچه ات وناموست حساسی ودوم سخاوتمندی ودست دیگران رامیگیری، به فکرفقراهستی.» درسوره فصلت داریم که: وقتی که شما بهشتیان وارد بهشت میشوید، وازجهنمیان سوال میکنید که: چراشماجهنمی شدید؟ دوزخیان میگویند: مابه فکرفقرا نبودیم واهل نمازنبودیم وبه فقرا ونیازمندان  کمک نمی کردیم . با اهل باطل هم نشین بودیم، ازطرفی هم اعتقادی به قبر وقیامت نداشتیم.

سوم انکه : خوش اخلاقی، حسن خلق داری با خانواده ات وهمسایه ات ودیگران؛ راستگویی ودورغ نمیگویی وشجاعت داری واین خصوصیاتت است که خداوند به جبرئیل فرمود که تورا آزاد کنم. آن اسیر به پیامبر(ص) ایمان آورد ودریکی از جنگ ها همراه با پیامبر(ص) شجاعانه جنگید ودر رکاب پیامبر(ص) به شهادت رسید. خداوند به ما توفیق بدهد که این خصوصیات مورد تاکید اسلام دروجود ماباشد وما را از گناه دورکند انشاء الله.

 سخنان مقام معظم انقلاب اسلامی حضرت خامنه ای رادردیداربا مردم آذربایجان  داشتیم ، که بنده نکته هایی از بیانات ایشان رابرای شما عزیزان بیان میکنم.

سخنان صریح وروشن حضرت آقاحجت رابرهمه مسئولین تمام کرد ومسئولین ماباید توجه داشته باشند هرگونه تختی از سخنان مقام معظم رهبری ازطرف هرمسئولی که باشد خودهمین مردم ولایت مداربه شدت برخورد خواهند کرد،مسئولین عالی نظام باید توجه کنند، با توجه به شرایط کشورهرگونه اختلاف قوا کمک به نقشه دشمنان کشوراست. لذا بایدبدانند که ازنگاه مردم معیارسنجش مسئولین ما ولایت پذیری آنهاست؛ لذا هرمسئولی درهررده ای دراین کشورکوچکترین زاویه ای ازولایت مطلقه فقیه پیداکند مردم ولایت مدارآنها ازقطارآنها جداخواهندکرد، پس مسئولین ماباید به آن توجه کنند.

امروزدرحالی که دشمن میلیونها دلاربرای ایجادتفرقه هزینه میکند، میلیونها دلارکاررسانه ای می کندتامیان مسئولین ومیان مردم وسئولین اختلافی ایجاد کند. هرحرکتی کند که این ایجاد اختلاف را بیشترکند این آب به آسیاب دشمن است وخیانت به خون شهداست؛ هم در دنیا باید جوابگو باشند وهم درقیامت در مقابل شهدایی که خونشان رابرای این نظام وبرای امام وولایت مطلقه داده اند.

من آنها راسفارش میکنم به خطبه امام علی(ع) درنامه ای به مالک اشترکه مینویسدومیخواهداورابعنوان استاندارمصرانتخاب کند وبه مالک سفارش میکندو میگوید: ای مالک! توراسفارش میکنم به کسب تقوا، اگرتقوادرکارنباشد،اگراخلاص درکارنباشد، اگررضای خداوند نباشد، این مسئولیت واین قدرت رابه تباهی می کاشند. حجب وغرور، خودتدبیربینی، دنیاطلبی اینها همه نتیجه آن مسئولی است که تقواندارد اینها همه اختلافاتی است که امروزهست، که منشأآن بی تقوایی است .

اختلافاتی است که درمیان بعضی از مسئولین قدرت طلب ومتکبر، مغرور ودنیاطلب امروزهست؛ همه انها منشأشان بی تقوایی است. لذا آنها سفارش میکنم دراین برهه حساس ازاختلافات وتفرقه پرهیزکنند وبه فرامین ودستورات مقام معظم رهبری گوش دهند وهمت وتلاش کنند برای رسیدن به اهداف الهی.

نکته دوم – کشتاربی رحمانه شیعیان درسوریه، پاکستان وعراق میبینیم ومطمئناً این حملات برنامه ریزی شده است . آنهایی که به ظاهر درسازمانهای بین المللی درحقوق بشرمدعی حمایت از مظلومین است وانهایی که به قول خودشان تروریست رانابود میکنند؛ کجایند؟ به خواب غفلت به سر میبرند!چراکوچکترین اعتراضی به این حوادث نمیکنید؟ چراشورای امنیت تعطیل است؟ این همه زن وبچه شیعه به خاک وخون کشیده شده اند ولی متأسفانه هیچ حرکتی وصرت نمیگیرد. لذاما از سازمانهای حقوق بشرشورای امنیت خواستاربرخوردجدی باجنایات درسطح کشورهای اسلامی ومنطقه هستیم. 

/ 1 نظر / 10 بازدید
shamsa

سلام وبلاگ جالب و زیبایی دارین تبریک می گم[گل] به وبلاگ ما هم سر یزنید آتـــــــــــــــــلیــــــــــــــه آن لاین واقعی با نازل ترین قیمت(فقط 1000تومان) فقط کافیست عکس های خود را به ایمیل ما بفرستید تا ما آنها را تماشایی کنیم.نمونه کارهایمان در وبلاگ موجود است. این وبلاگ را از دست ندهیدwww.beautyphoto.persianblog.ir