خطبه عبادی – سیاسی 27/11/91به امامت حاج آقای حسینی

خطبه دوم

 

خودم وهمه شما نمازگزاران عزیز را دعو ت میکنم به تقوای الهی. خداوند توفیق تقوا ویغضب وبیداری رابه همه عنایت بفرماید انشاءالله.

سعادت در دنیا وآخرت تقواست. انسان با تقواست که هنگام مرگ مژده بهشت رابه او میدهند . انسانهای مومن نبایدبرده وبنده دنیا شود ، نباید شیفته دنیا شود، باید مواظب باشیم که دنیا مغرورمان نکند. شفیق ابن ابراهیم میفرماید: 5مسئله را از700عالم پرسیدم، همه یک جواب دادند. پرسیدم ، عاقل کیست؟ گفتند: آن که دل به دنیا نبندد، ای عزیز دین به دنیا مفروش / که در روز جزا گویند دین آر نه دنیا

پس مواظب باشیم آنجا ازمادین مارامیپرسند نه دنیای مارا. نکندخدای نکرده مال ودنیای ما درروز قیامت وبال ما شود.

مده برجهان دل که بیگانه ای است/ چو مطرب که هر روز درخانه ای است

نه لایق بود عشق بادلبری / که هر بامدادش بود شوهری

برمرد هوشیاردنیا خس است/ که هر مدتی جای دیگر کس است

مناسبت اول – لازم هست من تقدیر وتشکر کنم ازحضورباشکوه چند میلیونی وکم نظیرمردم عزیزماو ولایت مداروانقلابی ایران اسلامی مخصوصاً شما مردم عزیز وولایت مداروانقلابی شهرستان ملارد در راهپیمایی 22بهمن .

راهپیمایی 22بهمن چند درس داشت: اولین درس ان این بود که بیعت مجدد با آرمانهای امام عزیزو شهدای ما واطاعت وحمایت از مقام معظم رهبری بو دکه دنیا بداند

با علی ماعهد وپیمان بسته ایم

تاکنون این عهد را نشکسته ایم

تاقیامت راه حق راه ولی است

گوش وچشم ما فقط سیدعلی است

هروقت وهرلحظه ای مردم بدانند که باحضورشان باید ازآرمانهای امامشان وشهدایشان واطاعت از فرمان ودستورات رهبرشان داشته باشنددرصحنه حضورپیداخواهند کرد.

نکته دوم به مسئولین دارم که مردم پای انقلابشان ورهبرشان تاآخر ایستاده اندوهروقت نیابه حضورباشد مردم حضوردارند.

اگرفرمان دهد رهبر بتازیم

اگراوخواهد ازما سرببازیم

تاآخرین قطره خون ازانقلاب مان ورهبرمان وازآرمانهای امام وشهدایمان حفاظت وحراست خواهیم کرد. مسئولین باید بدانند مردم به وظیفه شان عمل کردند وهمیشه هم عمل خواهندکرد. شما دو وظیفه دارید یکی اینکه باید وحدت خود راحفظ کنند واختلافاتشان رابروز ندهند. جامعه ما نیاز دارند به آرامش.

نکته دوم این است که اگر مسئولین شب وروز برای این مردم تلاش کنند کم است وسعی وتلاش کنید برای رفع مشکلات این مردم.

نکته سوم خطاب به دشمنان انقلاب اسلام است که باید بدانند که مردم برای حفظ انقلابشان واطاعت از رهبرعزیزشان ازهمه هستی خودشان میگذرند وهمانطوری که در8سال دفاع مقدس از همه چیز خودگذشتند وجان دادندوازانقلابشان دفاع کردند وامروز هم تاپای جان خواهند ایستاد. شما خیال کرده اید با تحریم های اقتصادی میتوانید مردم راازصحنه خارج کنید؟ میتوانید مردم رادر مقابل نظام قرار دهید؟ می توانید مردم رااز رهبرشان جداکنید؟این خیال باطل است وشما نمیتوانید .

دیدند دشمنان که دراین راه لاف نیست

شمشیر دوستان علی درغلاف نیست

دراین قبیله نخل تنابرهمیشه هست

مقدادهست، مالک اشتر همیشه هست

اینجا که کوفه نیست خوارج علم شوند

سلمان نمرده است اباذرهمیشه هست

روشنترین روایت عمارمیشویم

درعشق سیدعلی همه تمار میشویم

همه درپای انقلاب خواهیم ایستاد، لحظه ای از انقلابمان ورهبرمان وامام مان(ره) جدانخواهیم شد.

مناسبت دوم ابلاغ سیاستهای کلی پیرامون تولید ملی ،حمایت ازکار، سرمایه ایرانی که رهبرعزیزمان ابلاغ کردند به سران قبا وهمچنین سران قبا ومخصوصاًباید بدانندراه برون رفت از فشارها،مقابله با تحریم های اقتصادی وشکوفا شدن اقتصادکشورمان واستقلال اقتصادی عمل به این سیاستهای کلی است وانشاءالله که مسئولین ما به این عمل کنند.

مناسبت اول در این هفته ولادت امام حسن عسگری(ع) می باشد که خدمت همه شما ارادت مندان به اهل بیت پیامبر(ص) مخصوصاً این امام عزیز تبریک عرض میکنم. همینطورپنج شنبه سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) تسلیت عرض میکنم .

درآخرهم یک خواهش وتمنا دارم ازباسوادان وهم ازهمه بیسوادان . میدانید که درشأن کشورما با این همه فرهنگ وتمدن نیست که مااین همه بیسواد داشته باشیم . امروز اگربخواهندکه قدرتهای جهان رابررسی کنند ازملاکهایشان اقتصادوسطح سوادشان است . آن زمانی که درخواب توهش بسر میبرد ما آقای تمدن وعلم جهان بودیم. آن زمانی که در اروپای امروزادعا داردآن زمان در فرانسه یک کتابخانه بود ویک کتاب داشت وان هم مال دانشمندان مسلمان مابود .اما امروزه ماعقب افتاده ایم وامروزنهضت سوادآموزی طرحی ریخته است که هرفرد سواداموزی یک نفربیسواد رابا سوادکندبعنوان هدیه مبلغی رابه اوخواهد داد. هرباسوادی میتواند وارد این طرح شود. دانش آموزان میتوانند که به پدرومادر خودکه اگر بیسوادهستند علم بیاموزد ودراین طرح شرکت کند. من احساس میکنم باید دولت هم واردشود وباید طرح ها وقوانینی رابریزدبطور مثال هرکس تاسن50 سال بیسواداست حق معامله ندارد ویا یارانه هایشان راقطع کنندو... خلاصه قوانینی را برایشان بگذارندتا بیسوادها به سمت سوادبروند. انشاءالله همه بیسوادهای ما باسوادشوند.

/ 0 نظر / 11 بازدید