جلسه پرسش وپاسخ دانش آموزان با مسؤلین شهرستان ملارد

 

خبر گزاری دفتر امام جمعه :

در جلسه صبح امروز 15 بهمن ماه نود ویک و در جلسه پرسش وپاسخ دانش آموزان با مسؤلین شهرستان ملارد:

حاج آقای حسینی امام جمعه محترم شهرستان ملارد در این جلسه فرمودند:

حضور مسؤلین در میان اقشار مختلف مردم یکی از برکات انقلاب اسلامی است.

جوانان باید مؤاظب نقشه ها و دامهای دشمنان انقلاب اسلامی باشند از دامهای دشمنان انقلاب اسلامی به فساد کشیدن جوانان است، باید جوانان ما با سلاح تقوی وایمان در مقابل دامهای شیطانی دشمنان مقاومت کنند، جوانان خودشان را با سلاح ایمان در مقابل جنگ نرم دشمن بیمه کنند.

با توجه به ناهنجاریهای فرهنگی در شهرستان ملارد همه باید همت کنیم مراکز دینی و فرهنگی در شهرستان ملارد گسترش پیدا کند.

در ادامه این جلسه حاج آقای حسینی و دیگر مسؤلین شهرستان به پرسشهای دانش آموزان پاسخ دادند. 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید